There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 23, 2009

अभ्यास का बोध..?

अभ्यास सकारण आहे, तर बोध अकारण !
अभ्यासात प्रयास आहे, उद्देश आहे, तर बोध सहज, अनायास आहे !
अभ्यासात बोधाची अनुपस्थिती आहे, तर बोधामध्ये 'अभ्यासक'च अनुपस्थित आहे !
अभ्यासात अभ्यासक, अभ्यासलेले आणि अभ्यास असे तीन आहेत,
तर बोधात फक्त बोध ....आत्मबोध आहे !
अभ्यासात शोध, शोधणारा आणि शोध्य आहेत, तर बोधात शोध घेणाराच अनुपस्थित आहे !
अभ्यासात स्थित्यंतर, मध्यंतर आणि पाठांतर आहे, तर बोध हा पाठांतराविना निरंतर आहे !
अभ्यासात लक्ष आहे, तर बोध स्वयंभू अलक्ष आहे !
अभ्यासात श्रवण, वाचन, चिंतनाचा आधार आहे, तर बोध स्वयं, निरंजन... निराधार आहे !
अभ्यासात विस्मरणाचे भय आहे, तर बोधात 'बोध आहे' ह्याचेदेखील विस्मरण आहे !
अभ्यासाची पार्श्वभूमी आहे द्वैत, तर बोध म्हणजे 'भूमिहीन' अद्वैत....!
अभ्यास एक उप-स्थिती आहे, तर बोध ही स्थितीहीन 'कायम' स्थिती आहे !
अभ्यासात कुलूप आहे पण किल्लीचा मात्र शोध आहे,
तर बोधात कुलूप आणि किल्ली, दोन नाहीत हा स्पष्ट बोध आहे !

 सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम
२३ नोव्हेंबर २००९

English translation of this post:

Seeking or the Understanding ?
http://abideinself.blogspot.in/2010/07/seeking-or-understanding.html

Thursday, November 19, 2009

'बोध'

'अभ्यास' म्हणजे...
बोधाचा फक्त आभास,
आणि
'बोध' म्हणजे...
सतत, सहज, अनायास ! :-)

सप्रेम ♥


-नितीन राम


Monday, November 09, 2009

निर्गुणाचे भेटी.......

निर्गुणाचे भेटी.......

म्हणलं तर 'पूर्ण' आहे...

आणि म्हणलं तर फक्त 'स्वाद' आहे !

खरं तर घेणार्‍यावरच अवलंबून आहे;

म्हणलं तर 'संवाद' आहे...

आणि म्हणलं तर 'अनाहत नाद' आहे....! :-)

शुभेच्छा

Sunday, November 08, 2009

Freedom from the Known- A Concept

Every Pointer towards THAT is just a Pointer & nothing more !
There are chances that the newer poinetrs can turn in to newer methods
and IT is lost once again !
"Freedom from the KNOWN" is one of those cherished pointers...:-)
But the REAL FREEDOM encompasses even the Freedom from
the concept/pointer
called as "Freedom from the KNOWN" ;-)
Can you SEE the trap now....!!!! :-)
Love n CheerS