There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, May 27, 2010

Yaha Prem hi hai Pooja

Prem ki peeda saccha sukh hai, Prem bina yeh jeevan dukh hai !
Jeevan se kaisa chhutakara...hai nadiyake 'saath' kinara !
Gyan ki kaisi seema Gyani, gagar me sagar ka pani !

Yaha Prem hi hai Pooja.......!

Jai Guru _()_

http://www.youtube.com/watch?v=9e6rmVfDifo&feature=related