There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Wednesday, July 21, 2010

हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहिये रे.......! :-)

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

दोरिच्या सापा भिऊन भवा, भेटी नाही जीवा शिवा;
अंतरिचा ज्ञान-दिवा मालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे बोले;
आपुल्यामते उगीच चिखल कालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

संतसंगतीने उमज, आणुनी मनी पुरत समज;
अनुभवाविन मान हालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

सोयरा म्हणे ज्ञानज्योती, तेथे कैची दिवस-राती!
तयाविन नेत्रपाती हालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहि रे.......! :-)

सप्रेम नमस्कार
जय गुरु