There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 08, 2010

सप्रेम शुभेच्छा

वेगळेपणाचा भास
हा तर सर्वात मोठा त्रास,
ज्याला होतो त्रास
तोच तर मूळ 'आभास'!

भास आहे हे जसे होते स्पष्ट,
त्रास... आपसुक आणि कायमचाच होतो नष्ट! :-)

सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम
०७ नोव्हेंबर २०१०

www.abideinself.blogspot.in
Being is ‘ease’ and becoming … a Dis’ease’.

Related posts:

'मी' कोण आहे? - एक सोप्पे कोडे!
http://abideinself.blogspot.in/2012/05/blog-post.html
जे सदैव तेच आत्मस्वरूप
http://abideinself.blogspot.in/2012/06/blog-post_30.html
'मी' कोण आहे? : मूळभूत प्रश्न
http://abideinself.blogspot.in/2012/03/blog-post.html
तो ‘तू’ नव्हे ! 
http://abideinself.blogspot.in/2011/09/blog-post_17.html
"सत्य" ...स्वयंप्रकाशीत आहे
http://abideinself.blogspot.in/2011/08/blog-post.html
ह्या क्षणात 'स्थित' होणे शक्य आहे का...!!!
http://abideinself.blogspot.in/2011/07/blog-post.html
सत्य एकच आहे
http://abideinself.blogspot.in/2011/02/blog-post_04.html
सदगुरु म्हणजे सर्वस्व
http://abideinself.blogspot.in/2010/07/blog-post_12.html