There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Sunday, March 27, 2011

शोध

शोधा रे शोधां...
भरपूर नि मनसोक्त
'किल्ल्या' शोधां
पण.....
जमलेच अधून-मधून
तरं
एखादेवेळी,
'कुलूप'
खरे आहे की नाही
हे पण बघां!! ;-)

सप्रेम नमस्कार

नितीन राम
२६ मार्च २०११