There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, June 13, 2011

हार्दिक शुभेच्छा

ज्याला जे-जे हवे... ते-ते सर्व मिळावे,
पण त्याला... "नक्की काय हवे"
ते मात्र लवकरात लवकर कळावे.

हार्दिक शुभेच्छा


नितीन राम
१० जून २०११
http://www.abideinself.blogspot.com/